Länkar / De Jure

- Sidorna är endast avsedda för utbildningsändamål och utövar inga ekonomiska intressen.

- Eventuella berömmande produktbeskrivningar ska inte förstås som en inköpsrekommendation (reklam).

- Källor som jag har besökt: markerad på en Google map

- En karta med källor i Sverige - på https://apps.sgu.se/kartvisare.

- Alla bilder är från mig. Reproduktion eller vidaresändning i något medium helt eller delvis kräver mitt skriftliga samtycke.

- Översiktskartor skapades på www.google.com, detaljerade kartor som angivit för varje källa.

- Ingen av hyperlänkarna på mina sidor skulle leda till rasistiska, våldsamma eller på annat sätt diskriminerande sidor. Oavsiktliga kränkningar av denna princip kan rapporteras till: nils.holgersson@sahav.net. Tack!


tillbakaÖversiktssida: Meine wunderbare Wanderung durch Raum und Zeit