Östergötland

Den 22 april kunde jag höra spådomen om Östergötlands lyckliga framtid. Och det var så som det hände:

ojken låg och sov en natt på en holme i Tåkern, men så väcktes han av årslag. Knappt hade han fått upp ögonen, förrän det föll ett så starkt ljussken in in dem, att han började blinka.

Först kunde han inte begripa vad det var, som lyste så klart härute på sjön, men snart såg han, att i vasskanten låg en eka, som hade ett stort, brinnande tjärbloss uppsatt på en järnten i aktern. Blossets röda låga speglades klart i den nattsvarta sjön, och det granna skenet måtte ha lockat fiskarna, för kring flamman i djupet syntes en mängd röda streck, som ständigt rörde sig och bytte plats.

Två gamla män funnos i ekan. Den ena satt vid årorna, den andre stod på aktertoften och höll i handen ett kort spjut, som var försett med grova hullingar. Den, som rodde, tycktes vara en fattig fiskare. Han var liten, torr och väderbiten och hade en tunn och sliten rock på sig. Man kunde se, att han var så van att vara ute i alla väder, att han inte frågade efter kölden. Den andre var välfödd och välklädd och såg ut som en myndig och självsäker bonde.

"Håll stilla nu!" sade bonden, när de voro mittför holmen, där pojken låg. Med detsamma stötte han spjutet ner i vattnet. När han lyfte det, följde en lång, präktig ål med upp ur djupet.

"Se där!" sade han, medan han lossade ålen från ljustret. "Det var en, som inte skäms för sig. Nu tänker jag vi har fått så mycket, att vi kan vända om hem."

Men kamraten lyfte inte årorna, utan satt och såg sig omkring. "Det är vackert härute på sjön i kväll," sade han. Och det var det också. Det var alldeles lugnt, så att hela vattenytan låg i ostörd vila med undantag av strimman, där båten hade gått fram. Den låg och blänkte som en väg av guld i eldskenet. Himlen var klar och starkt blå och tätt genomstungen av stjärnor. Stränderna voro bortskymda av vassholmarna utom mot väster. Där sköt Omberg upp högt och mörkt, mycket väldigt, än det brukade vara, och skar bort ett stort, trekantigt stycke av himlavalvet.

Den andre vände huvudet, så att han fick eldskenet ut ögonen, och såg sig omkring. "Ja, det är vackert här i Östergylln," sade han, "men det bästa med landskapet är ändå inte skönheten." - "Vad är det då, som är det bästa?" frågade roddaren.


Vill ni veta vad som är bäst? - Läsa gärna om spådomen i kapitel 20.

Ovan, kvällspromenad genom Motala: Motala är startpunkten och slutpunkten av Vättern cykeltur, staden ligger både på Vättern och Göta kanal. Nedan, Vadstena slott, ruinerna av Alvastra-klostret, det första cistercianska klostret i Nordeuropa (grundat 1143), och en milstolpe längs landsvägen, på kanten av en magnifik spannmålsåker.

Rökstenen, Ödeshögs kommun: den är fullskrivet med runtecken, den längsta inskriften av någon runsten i världen. Rökstenen restes sannolikt under första halvan av 800-talet. Mer information om runstenens spännande historia finns här: Ord och Bild, årgång 1912 (på runeberg.org).


tillbaka till kartan