De Jure

- Sidorna är endast avsedda för privada användningar och utövar inga ekonomiska intressen.

- Berömda produktbeskrivningar som eventuellt kan finnas på www.nilsholgersson.sahav.net motsvarar en rent personlig bedömning och ska inte förstås som en köprekommendation (reklam).

- Hemadress på min underbara resa: Sverige.

- Referens till karta över svenska landskap: 'Koyos - - Sverigekarta-Landskap.svg by User:Lapplänning' tagen under CC BY-SA 3.0 licensen.
Kortet togs över oförändrat. Hyperlänkavsnitt skapades av mig i HTML, och kan överforas enligt ovanstående licens.

- Ritningen med mig på resan kommer från boken "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige", av Selma Lagerlöf och teckningar av Bertil Lybeck, tryck 1957.

- I kursiv stil, citerar min reseskildring från samma bok, se ovanför.

- Sida med svenska landskap och deras huvudplatser under: http://www.swedenroots.se.

- Alla bilder är från mig. Reproduktion eller vidaresändning i något medium helt eller delvis kräver mitt skriftliga samtycke.

- Ingen av hyperlänkarna på mina sidor borde leda till rasistiska, våldsamma eller på annat sätt diskriminerande sidor. Oavsiktliga kränkningar av denna princip kan rapporteras till: nils.holgersson@sahav.net. Tack!

tillbaka till kartanÖversiktssida: Meine wunderbare Wanderung durch Raum und Zeit