Dalarna

Koppargruvan i Falun har formade stadens utveckling i århundraden och lämnat många mysterier åt mig och mina vänner på resan.

Bataki, korpen, älskade allt, som var hemlighetsfullt, allt, som gav anledning till grubbel och funderingar och satte tankarna i rörelse, och mycket sådant fann han på stadens svarta sida. Det hade sålunda varit en stor glädje för honom att söka grubbla ut varför den gamla röda trästaden inte hade brunnit upp såsom alla andra röda trästäder i detta land. Likaså hade han undrat över hur länge de lutande husen vid kanten av gruvan skulle kunna bli stående. Han hade funderat på den stora Stöten, den ofantliga öppningen i jorden mitt i gruvfältet, och flugit ner till dess botten för att undersöka hur detta väldiga tomrum hade uppkommit. Han hade fallit i förundran över de branta högar av slagg, som stodo runt omkring Stöten och gruvhusen och omgärdade dem som murar. Han hade sökt förklara för sig vad den lilla signalklockan, som slår ett kort, dystert ljudande klämtslag med jämna mellanrum hela året runt, hade att säga, och först och sist hade han undrat hur det kunde se ut nere under jorden, där kopparmalmen hade brutits i många hundra år och marken var så full av gångar som en myrstack.

Den 29 april kunde jag frigöra Bataki från "svavelköket", ett gammalt hus som stod vid Tiskens stränder ett kort avstånd från staden. En lucka hade blivit öppnat av stormen, och Bataki tog chansen att utforska huset fullt av nyfikenhet. Men så snart han var inne, stängde luckan bakom honom igen, och Bataki blev plötsligt fångad.


Gruvan i Falun


Film till klockan, som med sin stabila takt indikerar att det är säkert att arbeta i gruvan. Vänligen klicka för att starta!













Ovan, längs riksväg 70, Bunkris skogsvaktur och utsikt från samma till avståndet; Minnessten till Daniel Buskovius, den nationella hjälten, som i 1644 ledde den lokala armén till en framgångsrik men blodlös "kristen" erövringskampanj mot det närliggande Särna-samhället; nedan, promenad genom Älvdalen, tidigare porfyrstenverk och utsikt över Österdalfloden.








tillbaka till kartan