De Jure

- Sidorna är endast avsedda för privada användningar och utövar inga ekonomiska intressen.

- Berömda produktbeskrivningar som eventuellt kan finnas på www.nilsholgersson.sahav.net motsvarar en rent personlig bedömning och ska inte förstås som en köprekommendation (reklam).

- Hemadress på min underbara resa: Sverige.

- Alla bilder är från mig. Reproduktion eller vidaresändning i något medium helt eller delvis kräver mitt skriftliga samtycke.

- Ingen av hyperlänkarna på mina sidor skulle leda till rasistiska, våldsamma eller på annat sätt diskriminerande sidor. Oavsiktliga kränkningar av denna princip kan rapporteras till: nils.holgersson@sahav.net. Tack!


tillbakaÖversiktssida: Meine wunderbare Wanderung durch Raum und Zeit